Viskas nutiko vieno iš muzikos festivalių metu. Su draugais ir vaikinu nusprendėme nuvykti į vieną iš vasarą vykstančių muzikos festivalių. Kadangi pastaruoju metu daug pykdavomės dėl jo nuolatinio spaudimo mylėtis. Jaučiausi nepasiruošusi, nesuprasta, tačiau dvejus metus trunkančių santykių pabaigti neskubėjau. Atvykę į festivalį, nusprendėme iš anksto pasistatyti palapines tam, kad netektų to daryti prieblandoje. „Palapinių miestelyje“ susipažinome su trijų vaikinų kompanija, su kuria nusprendėme švęsti kartu. Pasistatę palapines, nusprendėme eiti švęsti. Po poros valandų šventimo pasijutau labai prastai, todėl nusprendžiau nueiti prigulti. Man einant palapines link, mane sustabdė vienas iš neseniai sutiktų vaikinu.

– Tau viskas gerai? – rūpestingai paklausė jis.

– Taip, tik šiek tiek pavargau, – atsakiau jam.

– Aš tave palydėsiu, – tarė Audrius (toks buvo to nepažįstamojo vardas).

Nors ir nenoromis – sutikau.  Priėjusi palapinę suskubau atsisveikinti su Audriumi,tačiau šis tarė: „Aš pabūsiu čia, kol tu užmigsi. Man bus ramiau“. Įlindus į palapinę, nusprendžiau persirengti, kadangi vakaras buvo tikrai ganėtinai vėsus. Persirenginėdama pastebėjau, kaip Audrius stebi mane pro palapinės durų plyši. Nežinau kodėl, bet tuo momentu pajaučiau, kaip nenumaldoma aistra persmelkia mano kūną. Nusimoviau kelnaites ir pradėjau save liesti. Taip gera man jau seniai nebuvo. Jaučiau, kaip Audriaus žvilgsnis tiesiog degino mane iš vidaus. Troškau, kad jis manęs norėtų. Taip karšta man jau seniai nebuvo. Deginama nepažabojamos aistros visiškai nusirengiau.

– Audriau, ateik čia ir padaryk mane, – tariau jam.

– Bet juk tu turi vaikiną… – pasimetęs atsakė Audrius.

– Šiuo momentu trokštu tik tavęs, – atsakiau jam, įsitempdama į palapinę.

Tai, kas vyko toliau, žodžiais sunku apsakyti. Tarsi pantera pradėjau plėšti Audriaus rūbus. Po akimirkos abu likome nuogi – tokie, kokius mus sukūrė Dievas. „Pastatęs“ mane šuniuko poza, Audrius į mane įėjo. Nors tai buvo mano pirmas kartas, jaučiausi nuostabiai – nebuvo jokio skausmo ir kraujo. Viskas atrodė taip, lyg mes būtume sukurti vienas kitam, jog mūsų susitikimas ir spontaniškas seksas būtų iš anksto suplanuotas aukštesnių jėgų. Po to nusprendėme pereiti prie kunilingo. Audriui aistringai liežuviu liečiant mano ypatingąją vietelę, palapinės link artėjo mano vaikinas. Skubomis apklojau save ir Audriu pledu, tikėdamasi, jog liksime nepastebėti. Nepaisant pavojaus būti pastebėtiems, Audrius tęsė mūsų seksualinius žaidimėlius.

– Tau viskas gerai? – paklausė mano vaikinas.

– Taip, – tramdydama emocijas bandžiau atsakyti aš, – gal gali atnešti man vandens iš baro.

Vaikinui pagaliau vėl išėjus, galėjau vėl atsipalaiduoti ir, neilgai trukus, baigiau. Tuomet liepiau Audriui susirinkti daiktus ir eiti, kol mano vaikinas negrįžo. Nuo to laiko jo daugiau nebemačiau. Toks buvo mano pirmas kartas.

Komentarai

Komentarai

Unknown source